Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο www.robinsonshoes.gr
Οι παρακάτω όροι αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρέωσεις που έχει η εταιρεία μας προς όλους εσάς του περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας:

 

Τα Στοιχεία επικοινωνίας μας:
Robinson |  Fratelli Robinson | Μαρία Τσιχλάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Εργοστάσιο Υποδημάτων
Τηλ: 210 4917089 | Fax: 210 4913761
Κιν: 6944444190 (Νίκος Περιμένης)
Σιώκου 14, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, ΤΚ.18233 | Πειραιάς
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.robinsonshoes.gr :
Η Μαρία Τσιχλάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.robinsonshoes.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Σε αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα είναι ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που περιγράφονται στην ιστοσελίδα καθώς και η καταλληλότητα των ειδών που παραγγέλνονται.
Δηλώσεις χρήστη :
Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.robinsonshoes.gr είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Μαρία Τσιχλάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.
Περιορισμός Ευθύνης εταιρίας :
Η Μαρία Τσιχλάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας www.robinsonshoes.gr καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας, ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Γι τις τιμές στο www.robinsonshoes.gr :
Δέσμευση τιμών γίνεται μόνο με την ηλεκτρονική παραγγελία σας και την επιβεβαίωση αυτής.
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας :
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Μαρία Τσιχλάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).
Τα Πνευματικά Δικαιώματά μας :
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.robinsonshoes.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Μαρία Τσιχλάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. εκτός ρητρών εξαιρέσεων.
Η Ασφάλειά σας :
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Η Τοποθέτηση της παραγγελίας σας :
(1) Επιλέγετε από τον κατάλογο του www.robinsonshoes.gr ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών. (2) Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε. (3) Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας. (4) Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.

Η Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών :
Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας. Η χρήση της ιστοσελίδας www.robinsonshoes.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Η επίσκεψη – τοποθέτηση παραγγελίας στο www.robinsonshoes.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

TOP